Hotel met zorgmogelijkheden

Hotel met zorgmogelijkheid

Hotel Den Briel is een inclusief hotel.

Het volledige hotel is rolstoeltoegankelijk en ook al bent u zorgbehoevend, toch kan u bij ons het hotelgevoel ervaren dankzij een aangepaste infrastructuur waarin het welzijn en het comfort van iedere gast centraal staan. 

Speciale zorgvoorzieningen: 

  • aangepaste badkamers
  • alarmsysteem in de kamer
  • hoog-laag bedden 
  • samenwerking met professionele thuisverpleegkundigen en fysiotherapeuten
  • 24/7 permanentie met nachtzorgkundige
  •  ruime kamers 30m2

Wilt u weten welke zorg wij aanbieden en of wij kunnen voldoen aan uw noden? Stuur een mailtje naar 
receptie@denbriel.be

Heeft u een behandeling of een opname in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis? Dan kan u ook de sociale dienst van het ziekenhuis contacteren voor meer informatie over onze samenwerking: socialedienst@azstlucas.be of via de website 

www.azstlucas.be